Event

FMV Education meets STEM

  • 20/04/2022
  • Technopolis
    -

FMV wil een katalysator zijn voor een klimaatneutrale en circulaire metaalindustrie. Onze industrie staat hierin aan de top en gaat de grenzen opnieuw verleggen. STEM talent ontwikkelen en goesting krijgen voor STEM: daar wil FMV aan meewerken !

Er zijn in Vlaanderen veel succesvolle organisaties en platformen actief bezig met STEM educatie. Verhalen uit de industrie kunnen de lessen/workshops/doe-boxen heel concreet maken. Laten we elkaar inspireren!

Vandaag de dag is het voor de bedrijven van Flanders Metals Valley vaak een uitdaging om goed opgeleid talent aan te trekken. Of het nu gaat om procesoperatoren, ingenieurs, mechanisch of elektrisch geschoolde onderhoudsmensen, de vraag is vele malen groter dan het aanbod.

De werkgroep Education wil binnen FMV aan de slag gaan met deze uitdaging. We hebben hierbij een duidelijk toekomstbeeld voor ogen. Stel je voor dat kids en jongeren bij Technopolis een eerste prikkelende, immersieve ervaring hebben rond de wondere gesloten kringloop van de metalen, en dat ze daarna bij een STEM academie bij hen in de buurt terecht kunnen voor een verdiepende vrijetijdsactiviteit op woensdag of zaterdag, en voor een kampje in één van de schoolvakanties. Dan zijn wij er zeker van dat we binnen een aantal jaren veel minder moeite zullen hebben om onze bedrijven te laten overlopen van talent om de grote uitdagingen die voor ons liggen rond circulariteit en klimaatneutraliteit aan te pakken!

Om deze uitdaging aan te gaan hebben wij uw hulp nodig!

Op 20 april verzamelen we in Technopolis om de handen in elkaar te slaan met het netwerk van STEM academies dat via VLAIO is uitgebouwd in de voorbije jaren. De bedoeling van deze avond is in eerste instantie elkaar te leren kennen, en daarnaast via een eerste brainstormsessie ideeën op te doen hoe we samen de uitdaging om de jeugd enthousiast te maken voor een carriere in onze boeiende, innovatieve maar vaak onvoldoende gekende sector.

Qua doelgroep mikken we vanuit bedrijfskant op mensen die op zoek gaan naar talent op de arbeidsmarkt enerzijds, en mensen die relevante cases en probleemstellingen willen aanbrengen anderzijds.

Schedule

17:00

Welkom en verkenning van de immersieve ruimte “Zeekracht”

17:30

Plenaire sessie met voorstelling van FMV en de werkgroep FMV Education, gevolgd door korte pitches van de STEM academies & partnerschappen rond hun activiteiten, en van bedrijven rond hun aanpak & struggles in de war for talent

18:30

Pauze met verkenning van de immersieve ruimte “Zeekracht” om inspiratie op te doen voor wat volgt

19:00

Brainstorm in kleinere groepen op zoek naar mogelijke thema’s, case studies & uitdagingen vanuit de FMV bedrijven in combinatie met mogelijke doorvertalingen naar aantrekkelijke STEM invullingen door de STEM partners

20:00

Networking receptie