News & Insights

Flanders Metals Valley geeft metaalsector nieuw gezicht

Hier beseffen nog te weinig mensen het belang van de metaalsector voor onze economie en de tewerkstelling.

PROF. BART BLANPAIN

Eind maart verenigden meer dan dertig Vlaamse metaalverwerkende bedrijven zich in Flanders Metals Valley (FMV). Samen willen ze uitgroeien tot een katalysator voor een klimaatneutrale en circulaire metaalsector.

‘Veel Vlaamse metaalbedrijven werken al nauw samen. Maar daar oogsten ze vooral internationale bekendheid mee. Hier beseffen nog te weinig mensen het belang van de metaalsector voor onze economie en de tewerkstelling. De sector speelt ook een belangrijke maar vaak onderschatte rol in de transitie naar een duurzame samenleving’, zegt Bart Blanpain, professor Duurzaam Materialenbeheer aan de KU Leuven en een van grondleggers van Flanders Metals Valley.

Volgens statistiekbureau Statbel is de metaalindustrie in Vlaanderen goed voor een totale jaaromzet van 47.904 miljoen euro. ‘Dat is 18,7 procent van de totale omzet van alle industriële sectoren’, zegt Bart Blanpain (prof. Duurzaam Materialenbeheer KU Leuven).

Via drie centrale werkgroepen wil Flanders Metals Valley daar wat aan doen. ‘We willen het imago van de sector versterken door meer te communiceren, jong en senior talent warm te maken voor de vele carrièremogelijkheden via onderwijs en vorming en door het aantrekken van nieuwe steun en middelen voor onderzoek en innovatie’, legt Blanpain uit.

Residu wordt grondstof

Bij Nyrstar is het geloof in de verbindende kracht van Flanders Metals Valley groot. ‘We hebben geen seconde getwijfeld om hier deel van uit te maken’, zegt Rob Ballet, Technology Manager bij Nyrstar.

‘Flanders Metals Valley wordt sterk aangedreven vanuit de bedrijfswereld. Wij zien dit als een uitgelezen kans om onze productie nog duurzamer te maken. Tegelijk kunnen we door samenwerkingen met andere bedrijven de sector competitief houden: in Vlaanderen en de rest van de wereld.’

Meer dan dertig Vlaamse bedrijven, ondersteund door kennisinstellingen, zijn inmiddels toegetreden tot Flanders Metals Valley. Zij vormen een ecosysteem waarbinnen nieuwe samenwerkingen gestimuleerd en bestaande samenwerkingen en synergieën versterkt worden.

Blanpain: ‘Het enthousiasme van de bedrijven is groot omdat ze beseffen dat ze een wezenlijk verschil kunnen maken. Onder andere door productieprocessen klimaatvriendelijker te maken, materiaalgebruik in vraag te stellen en nog meer in te zetten op circulariteit. Wat voor het ene bedrijf een rest- of residustroom is, kan voor het andere bedrijf een grondstof zijn.’

Rob Ballet, Technology Manager bij Nyrstar: ‘Onze site in Balen stuurt metaalhoudende bijproducten naar Metallo in Beerse. Zij halen er het koper uit. En Umicore in Hoboken recupereert het lood en edele metalen uit het loogresidu.’

Enthousiasme

Bij Nyrstar wordt daar volop aan gewerkt. Staalfabrikanten recycleren bijvoorbeeld staalschroot en recupereren zo het ijzer. De residustroom daarvan werd vroeger als afval gestort. ‘Wij halen er nu hoogwaardig zink uit dat eindeloos gerecycleerd kan worden’, zegt Rob Ballet. ‘Op onze site in Pelt gebeurt de laatste zuivering binnen die recyclageketen. Zo eindigen we met een waardevolle secundaire grondstof voor onze zinksmelters in Balen, Budel (Ndl) en Auby (Fr).’

Nyrstar stelt ook eigen metaalhoudende bijproducten ter beschikking aan andere bedrijven: bijvoorbeeld aan Metallo in Beerse. ‘Zij halen er het koper uit’, zegt Rob Ballet. ‘En Umicore in Hoboken recupereert het lood en edele metalen, zoals zilver en goud, uit het loogresidu van Balen. Flanders Metals Valley kan dergelijke samenwerkingen verder versterken en nog meer milieuvriendelijk, duurzaam en economisch rendabel maken.’

‘We willen mee de circulariteit binnen bedrijven en op sectorniveau vergroten’, zegt Blanpain. Zijn ideaalbeeld is dat Flanders Metals Valley uitgroeit tot een actieve groep waarbij alle initiatieven ontstaan vanuit de deelnemende bedrijven.

‘Zij zijn de ambassadeurs voor de sector’, besluit Blanpain. ‘Het zijn zij die door te netwerken via het ecosysteem opportuniteiten kunnen spotten en hun enthousiasme kunnen overbrengen naar jongere generaties.’

Knelpuntberoepen

Het universitaire kenniscentrum Steunpunt Werk becijferde dat de metaalindustrie in Vlaanderen meer dan 191.000 mensen tewerkstelt. Dat is bijna 40 procent van de tewerkstelling van alle industrietakken samen.

Maar gekwalificeerde jonge technische talenten zijn steeds moeilijker vindbaar. ‘Operators, metallurgen, scheikundigen, onderhoudsmedewerkers en projectingenieurs. Alle technische profielen zijn knelpuntberoepen’, zegt Frederik Heylen, HR Manager bij Nyrstar.Schermvullende weergave

Indirect zorgt Nyrstar voor 1.500 jobs in de regio Balen/Pelt. Op de sites werken meer dan 600 mensen. Maar twintig vacatures raken moeilijk ingevuld. Heylen hoopt dat Flanders Metals Valley de sector bekender maakt bij jonge talenten en zo voor meer instroom zal zorgen.

De HR Manager ziet heel wat troeven voor geïnteresseerde jongeren. ‘De metaalopleidingen in onze regio zijn van uitstekend niveau en onze sector steunt op een jarenlange ervaring die van generatie op generatie wordt overgedragen.‘

‘En in tegenstelling tot industrieën die steeds werken met dezelfde grondstoffen om dezelfde eindproducten mee te maken, bestaat er binnen de metaalsector veel meer variatie. Dat zorgt ervoor dat al onze processen continu bijgestuurd moeten worden, waardoor het werk altijd afwisselend en boeiend is.’

Bron / Link naar De Tijd:
https://www.tijd.be/connect/nyrstar/transition/flanders-metals-valley-geeft-metaalsector-nieuw-gezicht/10347189.html